Personregister (A - T)

Andersdotter, Cajsa Albertina (1838-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Charlotta Mathilda (1841-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Christina () ansedel2.png

Andersdotter, Josefina Apolonia (1859-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Maja (1796?-) ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Maria Lovisa (1849-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Abraham (1852-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Amandus Alfred (1845-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Carolina () ansedel2.png

Andersson, Hans () ansedel2.png

Andersson, Johan () ansedel2.png

Andersson, Johannes () ansedel2.png tavla1.png


Bengtsdotter, Anna Lisa (1789-1853) ansedel2.png tavla1.png

Bengtsdotter, Cicilia () ansedel2.png

Bengtsson, Anders (1792-1864) ansedel2.png

Berntsson, Mattias (1776-1845) ansedel2.png tavla1.png


Eliasdotter, Anna Stina (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasdotter, Inga Sofia (1816-1878) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Eliasdotter, Maria Christina (1823-1824) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Lars (1813-) ansedel2.png ansedel2.png

Eliasson, Olle (1811-) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksson, Bernt Ivar (1933-1998) ansedel2.png

Eriksson, Börje Albin Gerhard (1930-2010) ansedel2.png

Eriksson, Erik Harry (1926-2009) ansedel2.png

Eriksson, Ingemar John August (1923-1997) ansedel2.png

Eriksson, John Albin (1895-1977) ansedel2.png


Gullbrandsson, Jöns (1600-1671) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png


Hansdotter, Anna (1786-1832) ansedel2.png tavla1.png

Hansson, Bengt () ansedel2.png


Johansdotter, Britta (1816-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansdotter, Johanna Maria (1853-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Josephina Beata (1866-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Isaksson, Edvard (1888-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Isaksson, Johan Ivar (1899-1996) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Isaksson, Johannes (1884-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Alida (1896-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, August (1849-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, August (1888-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Berta (1894-1972) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansson, Edvard (1858-1874) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Fredrika (Rika) Josefina (1905-1998) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Isak (1856-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansson, Maria (1883-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Märta Olivia (1902-1993) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Olof Johan (1851-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sofia Soffie (1891-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Anna () ansedel2.png

Jonsdotter, Anna (1725-1802) ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Inger (1748-1808) ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Olof () ansedel2.png tavla1.png

Jönsdotter, Malin (1642-1724) ansedel2.png ansedel2.png

Jönsdotter, Sigrid (1629-) ansedel2.png ansedel2.png


Mathiasson, Johannes (1810-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Mathiasson, Olle (1805-1890) ansedel2.png ansedel2.png

Mattiasson, Andreas (1814-1905) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Mårtensson, Olof (1749-1809) ansedel2.png tavla1.png


Olsdotter, Anna (1680-1720) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olsdotter, Anna (1715-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Anna (1753-1828) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Anna (1824-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Bengta (1713-1787) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Catharina (1782-1844) ansedel2.png tavla1.png

Olsdotter, Elin (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Elin (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsdotter, Helga () tavla1.png

Olsdotter, Rangela (1766-1825) ansedel2.png tavla1.png

Olsson, Anders (1784-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Elias (1780-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Elias (1786-1852) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olsson, Jacob (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Johannes (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Johannes (1827-1876) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olsson, Jon (1711-1774) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Jon (1757-1758) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Jöns (1762-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Lars (1765-1806) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Lars (1822-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Olof (1719-1766) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olsson, Olof (1749-1775) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Per (1717-1802) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Per (1759-1804) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olsson, Per (1819-1822) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Simon (-1769) ansedel2.png ansedel2.png

Olsson, Torger (1752-1752) ansedel2.png ansedel2.png


Persdotter, Ingeborg (1685-1761) ansedel2.png

Persson, Johan (1799-) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Olof (1680-1748) ansedel2.png tavla1.png

Persson, Olof (1796-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Persson, Per (1794-) ansedel2.png ansedel2.png


Rasmusdotter, Ingeborg (1605-) ansedel2.png tavla1.png


Svensdotter, Maret () ansedel2.png tavla1.png


Torbiörnsson, Olof () ansedel2.png

© Claes Bacos Eriksson 1997-2022.

Startsida.

Framställd 2022-10-05 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2021.