Personregister ( - C)

Efternamnsregister    Ortsregister

- C D - N O - Ö

, Dödfödd (1739-1739) ansedel2.gif

, Margareta (1670?-1721) ansedel2.gif tavla1.gif

n, n (-(..1655)) ansedel2.gif tavla1.gif

n, n (-1725) ansedel2.gif tavla1.gif

Ambjörnsson, Jon (1714?-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Marit (1695-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Brita (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Börta (-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Börta (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1786?-1786) ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1772-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Johanna (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1684?-1764) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Karin (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kierstin (1697-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Kierstin (1709?-1764) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Marit (1695-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Olena (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1656-1720) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Börje (1665?-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Börje (1803-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Carl (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Peter (1775-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Christen (1786-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Christen (1789-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Cornelius (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Enar (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Gunne (-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Helge (1695-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Helge (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1779-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jöns (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Lorens (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1724-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1700-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1697-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Petter (1702-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Rasmus (1700-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter Florén, Maria Elisabeth (1751-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter Seglorin, Elisabeth (1664?-1756) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Anna (1735-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Annika (-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Annika (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Carin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtson Agrillanius, Benedict Petrus (1600?-1669) tavla1.gif

Bengtsson Florén, Gustav (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Florén, Johannes (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Florén, Peter (1741-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsson, Andreas (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Beronis Frykberg, Andreas (-1708) ansedel2.gif tavla1.gif

Björnsdotter, Anna (1688-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Björnsson, (1687-1687) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnsson, Bengt (1687-1687) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnsson, Helge (-1687) tavla1.gif

Björnsson, Helge (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnsson, Jon (1689-1767) ansedel2.gif

Bröms, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Ingrid (1546-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bröms, Katarina () ansedel2.gif ansedel2.gif

Bröms, Lars (1502-1565) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Anna (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Britta Johanna (1853-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Carolina () ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Andreas (1844-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Cornelius Nils (1695-1774) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Enar (1615?-1686?) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Lars (1700-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carllund Jacobsdotter, Greta (1696?-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carllund, Christina Margareta (1733-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carllund, Laurentius Jacobi (1698-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carllund, Lisa (1735-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna (1744-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Christina (1809-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsdotter, Annika (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsdotter, Catharina (1738-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Helena (1806-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Karin (1731-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Margaretha (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Lund, Per (1730-1816) ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsson, Andreas (1798-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1815-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Oluf (1741-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Peter (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Agne Kornelius (1924-2003) ansedel2.gif

Carlund, Alma Charlotta (1897-1986) ansedel2.gif

Carlund, Anders Emanuel (1926-1999) ansedel2.gif

Carlund, Andreas (1774-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Anna Mathilda (1889-1978) ansedel2.gif

Carlund, Anna Stina (1779-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Augusta Constansia (1875-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Bertil Maurits (1913-1927) ansedel2.gif

Carlund, Bertil Pevantus (1883-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Britt Marie "Bittan" (1921-2008) ansedel2.gif

Carlund, Börje (1773-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Carin Emilia (1904-1985) ansedel2.gif

Carlund, Carl (1764-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Charles Allan Palm (1911-2002) ansedel2.gif

Carlund, Christian (1769-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Cornelius (1766-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Ellen Maria (1895-) ansedel2.gif

Carlund, Elvy Maud (1917-1997) ansedel2.gif

Carlund, Emelia Evelina (1881-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Gerda Alexina (1879-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Greta (1770-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Inger Sofia (1919-1998) ansedel2.gif

Carlund, Johan (1731-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlund, John Birger (1887-1966) ansedel2.gif

Carlund, Klara Lisen Elise (1900-1985) ansedel2.gif

Carlund, Lars (1762-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlund, Maija Stina (1767-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Nikolina Nicka Cornelia (1892-1975) ansedel2.gif

Carlund, Palm Anselius (1885-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlund, Sigfrida Frida Bervida (1877-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Stella Petrea (1928-1996) ansedel2.gif

Carlund, Sölve Paul (1916-2009) ansedel2.gif

Casparsdotter, Elin (1740-) ansedel2.gif

Casparsson, Anders (1746-1809) ansedel2.gif

Casparsson, Anders (1763-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Casparsson, Mathias/Mattis (1689-) tavla1.gif

Casparsson, Mathis (1735-1736) ansedel2.gif

Casparsson, Mathis (1737-1751) ansedel2.gif

Casparsson, Olof (1743-1751) ansedel2.gif

Corneliidotter, Cornelia (-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Corneliison, Cornelius () ansedel2.gif tavla1.gif

Corneliusdotter, Anna (1738-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Corneliusson, Börje () ansedel2.gif ansedel2.gif

Corneliusson, Jacob () ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Ingri (1761-1786) ansedel2.gif

- C D - N O - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.


Startsida.

Framställd 2021-01-30 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2019.