Ortsregister (A - D)

Personregister    Efternamnsregister

A - D E - S T - V Å - t

Asperö, Styrsö (O)

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna (1699-) ansedel2.gif

Svensson, Tohl (-1751) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Tholsson, Carl (-1726) ansedel2.gif

Tholsson, Cornelius (1738-) ansedel2.gif

Tholsson, Gunnur (1740-) ansedel2.gif

Tholsson, Nils (1734-) ansedel2.gif

Tholsson, Sven (1732-) ansedel2.gif

Tohlsdotter, Ingrid (-1724) ansedel2.gif

Borlänge

Carlund, Ellen Maria (1895-) ansedel2.gif

Bräcke (Z)

Nilsdotter Cygnæa, Christina (-1719) ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Klafvegård, Brännö, Styrsö (O)

Hansdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Nordgård, Brännö, Styrsö (O)

Johansson Berg, Peter (1719?-1795) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna Catharina (1799-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1797-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Karin (1710?-1785) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Kerstin (1809-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Börje (1815-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1803-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anders () ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Sörgård, Brännö, Styrsö (O)

Andersdotter, Johanna (1772-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Andreas (1844-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsson, Anders (1657-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Matthsson, Caspar (1712-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olufsdotter, Anna (1708?-1759) ansedel2.gif

Petersdotter Carlund, Maria (1849-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännö, Styrsö (O)

Andersdotter, Anna (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna Marit (1695-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Brita (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Börta (-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Börta (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1786?-1786) ansedel2.gif

Andersdotter, Christina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1772-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Kerstin (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Börje (1803-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Carl (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Enar (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Helge (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jöns (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Lorens (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1724-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Britta Johanna (1853-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Andreas (1844-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Enar (1615?-1686?) ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsdotter, Annika (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlund, Emelia Evelina (1881-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Casparsdotter, Elin (1740-) ansedel2.gif

Casparsson, Anders (1746-1809) ansedel2.gif

Casparsson, Anders (1763-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Casparsson, Mathis (1735-1736) ansedel2.gif

Casparsson, Mathis (1737-1751) ansedel2.gif

Casparsson, Olof (1743-1751) ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Ingri (1761-1786) ansedel2.gif

Enarsdotter, Börta (1641?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Kerstin (1649?-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsson, Anders (1657-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Enartsdotter, Ingeborg (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Gudmund (1663?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1613?-1703) ansedel2.gif tavla1.gif

Johansson Berg, Peter (1719?-1795) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsdotter, Börta (1671-1735) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Anders (1668?-1734) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Andreas (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Lars (1762-1845) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna Christina (-1796) ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1797-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Karin (1694-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Karin (1710?-1785) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Kerstin (1809-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Anders (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Börje (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1794-1795) ansedel2.gif

Larsson, Christen (1792-1792) ansedel2.gif

Larsson, Enar (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1788-1788) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1793-1793) ansedel2.gif

Larsson, Jon (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Matthias (1698-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1789-) ansedel2.gif

Lorentsdotter, Greta (1769-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Matthsson, Caspar (1712-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Elin (1762-1796) ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Nils (1692-) ansedel2.gif

Olufsdotter, Anna (1708?-1759) ansedel2.gif

Petersson, Lorens (1745-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Svensdotter, Karin (1660?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensson, Nils (1659?-) tavla1.gif

Dalstorp (P)

Olofsdotter Drake, Margareta (1510-1575) ansedel2.gif tavla1.gif

Olofsson, Sven () ansedel2.gif tavla1.gif

Svenonius Svensson, Olof (-1635) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö Nedergård, Donsö, Styrsö (O)

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (-1713) ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö, Styrsö (O)

Carlsson, Andreas (1798-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Sigfrida Frida Bervida (1877-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Donberg Jonsdotter, Brita (1731-1818) ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - D E - S T - V Å - t

Personregister    Efternamnsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.


Startsida.

Framställd 2021-01-30 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2019.