Personregister (D - N)

Efternamnsregister    Ortsregister

- C D - N O - Ö

Donberg Jonsdotter, Brita (1731-1818) ansedel2.gif

Dödfött, (1736-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Börta (1641?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Kerstin (1649?-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsson, Anders (1657-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Enartsdotter, Ingeborg (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Gudmund (1663?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1613?-1703) ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Florén, Benedictus Bengt (1710-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Florén, Bolla Catharina (1752?-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Florén, Margaretha Christina (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Florén, Rebecka (1758?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Florén, Sara (-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Florénius, Petrus Johannes (1712-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Florénius, Sven (1677-1759) ansedel2.gif tavla1.gif

Frykberg, Maria (1697-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gunnarsdotter, Ingrid (1656?-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gunnersson, Anders () ansedel2.gif tavla1.gif

Gunnesdotter, Anna (-1695) ansedel2.gif

Gustafsdotter, Maria (1718-1803) ansedel2.gif tavla1.gif

Hansdotter, Anna (1723-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1741-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Hansdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Hansdotter, Helena (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Ingeborg (1737-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Blom, Carl (1721-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Christian (1727-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Lars (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Nils () ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesdotter, Anna (1657?-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesdotter, Ingeborg (-1708) ansedel2.gif

Helgesdotter, Karin (1663?-1724) ansedel2.gif

Helgesson, Björn () ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesson, Lars (1678?-1721) ansedel2.gif

Helgesson, Nils (1663?-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Johansdotter, Elisabet (1861-1950) ansedel2.gif

Johansson Berg, Peter (1719?-1795) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Brita (1757-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1755-) ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna Stina (-1727) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Börta (1671-1735) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsdotter, Kerstin (-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kerstin (-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1668?-1734) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Andreas (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Jonas (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1762-1845) ansedel2.gif tavla1.gif

Jönsson, Olof (1719?-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Karlsson, Selma Konstansia (1889-1971) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna (1699-) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Catharina (1799-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Christina (-1796) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Margareta (1809-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Elin (1692-) ansedel2.gif

Larsdotter, Elisabeth (1816-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ella (1797-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Gunla (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Karin (1694-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Karin (1710?-1785) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1699-) ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1809-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Maria (1812-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Rangela (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Carlund, Andreas (1801-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Carlund, Cornelius (1805-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Carlund, Johannes (1798-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Carlund, Peter (1807-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Anders (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Bengt (1698?-1781) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Börje (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Börje (1815-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Carl (1794-1795) ansedel2.gif

Larsson, Christen (1792-1792) ansedel2.gif

Larsson, Enar (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jacob (1660?-1706) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Johannes (1788-1788) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1793-1793) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1803-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Matthias (1698-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1789-) ansedel2.gif

Larsson, Per (-1694) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Peter (1694-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Torsten (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lorentsdotter, Greta (1769-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Matthsson, Caspar (1712-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter Cygnæa, Christina (-1719) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Anna (1686-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Annika (1760-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Elin (1762-1796) ansedel2.gif

Nilsdotter, Helga (Helja) (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1671?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Inger (1686-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingri (-1699) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Kerstin (1695-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Kirstin (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Rangela (-1694) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Anders (1628-1702) tavla1.gif

Nilsson, Anders (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Andreas (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Hans (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Lars (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1692-) ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Anders () ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Peter (1695-1776) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

- C D - N O - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.


Startsida.

Framställd 2021-01-30 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2019.