Personregister ( - E)

Efternamnsregister    Ortsregister

- E G - L M - S

, Martha (1690-) ansedel2.gif tavla1.gif

Albrektsdotter, Christina (1792-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Albrektsson, Olof (-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Tallbom, Margareta (1750-1838) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Anna (1696-) ansedel2.gif

Andersdotter, Annika (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Augusta Elisabeth (1814-1879) ansedel2.gif

Andersdotter, Börta (1739-) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Catharina (1783-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gunilla (1728-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gunilla (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Johanna (1781-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Justina (1724-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Malin (Malena) (1717-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Mätta (1675-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Mätta (1722-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Olena (1780-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Albrekt (1766-1835) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders (1688-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jacob (1769-1849) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Jon (1713-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jon (1715-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1663-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Peter (1681?-1744) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Rasmus (-1693) tavla1.gif

Andersson, Rasmus (1712-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Anders (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Cristen (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Peter (1792-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Arvidsdotter, Maren (1690?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, (1620-) ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Brita Maja (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Julia Christina (1831-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Julia Kristina (1839-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Lovisa (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Marta (1847-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Matilda Charlotta (1847-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Karl Johan (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars (1835-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Olof Bernhard (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsdotter, Elin (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsdotter, Ingrid (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsson, Jon (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Berntsson, Lars (1774?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Björnsson, Helge (-1687) tavla1.gif

Börjesdotter, Maret (1681-) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Anders (-1699) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Enar (1615?-1686?) ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsdotter, Anna Britta (1777-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Cristina (1857-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Christina (1785-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Josefina (1861-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Johanna Maria Karolina (1871-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maria Josefina (1869-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Petronella (1869-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Emanuel (1863-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsson, Andreas (1866-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johannes (1775-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsson, Peter (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Peter (1859-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlund, Agne Kornelius (1924-2003) ansedel2.gif

Carlund, Anders Emanuel (1926-1999) ansedel2.gif

Carlund, Bertil Maurits (1913-1927) ansedel2.gif

Carlund, Britt Marie "Bittan" (1921-2008) ansedel2.gif

Carlund, Charles Allan Palm (1911-2002) ansedel2.gif

Carlund, Elvy Maud (1917-1997) ansedel2.gif

Carlund, Inger Sofia (1919-1998) ansedel2.gif

Carlund, Palm Anselius (1885-1951) ansedel2.gif

Carlund, Stella Petrea (1928-1996) ansedel2.gif

Carlund, Sölve Paul (1916-2009) ansedel2.gif

Christensdotter, Anna (1692-1735) ansedel2.gif tavla1.gif

Christensson, Olof (1735-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Cristiansdotter Lindberg, Christina (1791-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Cristiansson Lindberg, Lorents (1790-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Annika (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Hellena (1776-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Ingri (1761-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Kerstin (1768-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Cristophersdotter Gädda, Margareta (1755?-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Petronella (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Trina Lovisa (1767-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Ebbe (1763-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Erik (1774-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Gudmund (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Peter (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ebbesson Gädda, Gudmund (-1744) ansedel2.gif tavla1.gif

Ellingsdotter, Anna (1753-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellingsson, Gullbrand (1764-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellingsson, Hans (1764-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellingsson, John (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellingsson, Jon (1690?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Ellingsson, Olof (1748-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Enarsdotter, Börta (1641?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Kerstin (1649?-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsson, Anders (1657-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsdotter, Ingeborg (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Enartsson, Gudmund (1663?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Ericksdotter, Troen (-1767) ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1613?-1703) ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Gunilla () ansedel2.gif

- E G - L M - S

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-31 med hjälp av Disgen version 2019.