Ortsregister (A - K)

Personregister    Efternamnsregister

A - K L - S T - T U - p

Askim (O)

Karlsson Ardfors, Harry Emanuel (1908-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asperö, Styrsö (O)

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Batavia, Indonesien (ID)

Kellman, Carl Fredrik (1773-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Skaftö, Morlanda (O)

Jacobsdotter, Martha (1803-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Bengt (1804-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bokenäs (O)

Andersson, Albrekt (1766-1835) ansedel2.gif tavla1.gif

Jacobsdotter, Martha (1803-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Anna (1783-1864) ansedel2.gif

Bokenäs

Andersson, Jacob (1769-1849) ansedel2.gif tavla1.gif

Jakobsdotter, Britta Kristina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brastad (O)

Albrektsdotter, Christina (1792-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Klafvegård, Brännö, Styrsö (O)

Hansdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Sörgård, Brännö, Styrsö (O)

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö, Styrsö (O)

Börjesson, Enar (1615?-1686?) ansedel2.gif tavla1.gif

Cristophersdotter Gädda, Ingri (1761-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Margareta (1755?-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Börta (1641?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsdotter, Kerstin (1649?-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enarsson, Anders (1657-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsdotter, Ingeborg (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Enartsson, Gudmund (1663?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Anna (1613?-1703) ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Gunilla () ansedel2.gif

Gunnesdotter, Anna (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gunnesdotter, Ingeborg (1682?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesdotter, Maret (1690-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Anders (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Börje (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Lars (1687-(..1738)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Gunne (-1700) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Anna (1760-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Annika (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1749-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Regina (1754-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1769-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Karin (1694-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Anders (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Börje (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Enar (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Matthias (1698-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Nils (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathisson, Jon (-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Mattisdotter, Annika (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Elisabeth (1735-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Kerstin (1723-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Regina (1745-) ansedel2.gif

Mattisson, (1720-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Erich (1747-) ansedel2.gif

Mattisson, Johannes (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1726-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Greta (1778-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Kierstin (1732-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gunne (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Nils (1738-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1694-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bua, Skredsvik (O)

Olsdotter, Martha (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Donsö Nedergård, Donsö, Styrsö (O)

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (-1713) ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö, Styrsö (O)

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Fiskebäckskil (O)

Berntsson, Lars (1774?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Ingeborg (1769?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Bengt (1804-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olsdotter, Sara (1803-1888) ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1827-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan (1820-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fredrikshavn, Jylland, Danmark (DK)

Carlsson, Peter (1859-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1829-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grundsund (O)

Svensson, Gustaf (1833-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborgs Karl Johan (O)

Karlsson, Julia Christina (1898-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallands län

Andersdotter Tallbom, Margareta (1750-1838) ansedel2.gif tavla1.gif

Herrestad (O)

Andersson, Albrekt (1766-1835) ansedel2.gif tavla1.gif

Höggeröd, Torp (O)

Andersdotter, Malin (Malena) (1717-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Klevedal, Torp (O)

Jonsson, Elling (1720-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Klippan, Örgryte (O)

Kellman, Carl Fredrik (1773-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Hans Peter (1777-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Hans Peter (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Jacob (1778-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Jacob (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Sara Birgitta (1774-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Kockhed, Torp (O)

Olsson, Sven (1778-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Kustö - Kuusisto, Kustö - Kuusisto, Egentliga Finland, Finland (SF)

Mumberg, Katharina () ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Berndt Volmar Jacob (1773-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Jakob () ansedel2.gif tavla1.gif

Kålvik, Bokenäs (O)

Jacobsdotter, Martha (1803-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Källö, Styrsö (O)

Jonsson, Lars (1746-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köpstadsö, Styrsö (O)

Andersdotter, Anna (1696-) ansedel2.gif

Andersson, Per (1663-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Peter (1681?-1744) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Anders (-1699) ansedel2.gif tavla1.gif

Cristophersdotter Gädda, Annika (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Hellena (1776-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Ingri (1761-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Kerstin (1768-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Cristophersdotter Gädda, Petronella (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersdotter Gädda, Trina Lovisa (1767-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Ebbe (1763-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Erik (1774-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Gudmund (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Cristophersson Gädda, Peter (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enartsdotter, Ingeborg (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gudmunsson Gädda, Christopher (1729-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesdotter, Annika (-1698) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (-1693) ansedel2.gif tavla1.gif

Persdotter, Ingri (1702-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1698-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, (-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Enar (1695-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Anna (1694-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Petersdotter, Anna (1732-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

A - K L - S T - T U - p

Personregister    Efternamnsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-31 med hjälp av Disgen version 2019.