Personregister (G - L)

Efternamnsregister    Ortsregister

- E G - L M - S

Gudmunsdotter Gädda, Johanna (1720?-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmunsdotter Gädda, Märta (1724?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmunsson Gädda, Christopher (1729-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gudmunsson Gädda, Ebbe (1721?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmunsson Gädda, Lars (1726?-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gudmunsson Gädda, Per (1729-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesdotter, Anna (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Gunnesdotter, Ingeborg (1682?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesdotter, Maret (1690-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Anders (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Börje (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnesson, Lars (1687-(..1738)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Hansson, Gunne (-1700) ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesdotter, Anna (1657?-) ansedel2.gif

Helgesdotter, Annika (-1698) ansedel2.gif

Helgesdotter, Ingeborg (-1708) ansedel2.gif

Helgesdotter, Karin (1663?-1724) ansedel2.gif

Helgesson, Björn () ansedel2.gif

Helgesson, Lars (1678?-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesson, Nils (1663?-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Henriksdotter, Ingeborg (-1822) ansedel2.gif tavla1.gif

Hising, Ewa Maria (1747?-1829) ansedel2.gif tavla1.gif

Jacobsdotter, Britta (-1753) ansedel2.gif tavla1.gif

Jacobsdotter, Martha (1803-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jacobsson, Andreas (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Britta Kristina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna (1714-1796) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Anna (1760-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Anna (1783-1864) ansedel2.gif

Jonsdotter, Annika (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Britta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Helena (1754-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingeborg (1769?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Johanna (1666-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Kerstin (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Kirstin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maren (1650-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Maria (1740-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria (1749-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Regina (1754-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina (1729-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1750-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Andreas (1769-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Berent (1651?-1701) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Börje (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Carl (1751-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Elling (1720-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Erik (1723-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Helge (1750-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jon (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1743-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lars (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lars (1746-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Nils (-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Peter (1733-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Karlsson Ardfors, Anders Maurits (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Ardfors, Carl Julius (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Ardfors, Georg Bernhart (1903-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Ardfors, Harry Emanuel (1908-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Julia Christina (1898-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Maria Josefina (Mia*) (1900-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Martin (1894-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Selma Konstansia (1889-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Kellman, (1739-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Carl Fredrik (1773-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Catharina (1740-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Hans Peter (1777-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Hans Peter (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Jacob (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Kellman, Jacob (1778-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Jacob (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Jonas (1693?-1748) ansedel2.gif tavla1.gif

Kellman, Maja (1747-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Maria Helena (1790-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Robbert (1785-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kellman, Sara Birgitta (1774-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna Margareta (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna Maria (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Börta () ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Börta (1669?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna Carolina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Karin (1694-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin () ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Petronella (1810-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Anders (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Bengt (1804-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Börje (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Enar (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1713-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Matthias (1698-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Nils (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Christian (1768-1831) ansedel2.gif tavla1.gif

Lindquist, Anders (-(..1819)) ansedel2.gif

- E G - L M - S

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-31 med hjälp av Disgen version 2019.