Personregister (M - S)

Efternamnsregister    Ortsregister

- E G - L M - S

Martinsdotter, Maria Carolina (1860-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Mathisson, Jon (-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Mattiasson, Johan Bernhard (1834-1915) ansedel2.gif

Mattisdotter, Annika (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Elisabeth (1735-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Kerstin (1723-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisdotter, Regina (1745-) ansedel2.gif

Mattisson, (1720-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Erich (1747-) ansedel2.gif

Mattisson, Johannes (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1726-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattisson, Lars (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mumberg, Katharina () ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Anna (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1686-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Greta (1778-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Helena (1731?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Helga (Helja) (1689-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Inger (1686-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingrid (1694-1768) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Kerstin (1695-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kierstin (1732-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, (1726-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gunne (1735-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Hans (1692-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Nils (1738-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Anders (1751?-1785) ansedel2.gif tavla1.gif

Olsdotter, Christensa (1778-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olsdotter, Johanna (1576-) tavla1.gif

Olsdotter, Malena (1782-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Martha (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Sara (1803-1888) ansedel2.gif

Olsson, Abraham (1786-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anders (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Jon (1620-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olsson, Olof (1789-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Sven (1778-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olufsson, Christen (1695-1756) ansedel2.gif tavla1.gif

Persdotter, Anna (-1693) ansedel2.gif tavla1.gif

Persdotter, Ingri (1702-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1698-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, (-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Enar (1695-(..1730)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (-1713) ansedel2.gif tavla1.gif

Petersdotter, Anna (1694-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Petersdotter, Anna (1731?-1792) ansedel2.gif tavla1.gif

Petersdotter, Anna (1732-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Petersdotter, Anna Britta (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Catharina (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Elisabet (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Johanna (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Maria (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Andreas (1762-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Petersson, Andreas (1829-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1831-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Petersson, Christian (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Christian (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johannes (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Peter (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusson, Anders (-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Anders (1805-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Anders (1836-1918) ansedel2.gif

Silfverblad, Berndt Volmar Jacob (1773-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Bärndt Ulric (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Carl Fredrik (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Catharina (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Christina (1803-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Gustav (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Ivar Wilhelm (1850-) ansedel2.gif

Silfverblad, Jacob (1844-1851) ansedel2.gif

Silfverblad, Jakob () ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Johan Ludvik (1842-1872) ansedel2.gif

Silfverblad, Johanna Olena (1839-1849) ansedel2.gif

Silfverblad, Johannes (1809-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Magnus (1811-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Silfverblad, Maria Sofia (1831-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Silfverblad, Sara Margareta (1847-1922) ansedel2.gif

Svensdotter, Brita (1746-1811) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensdotter, Brita Maja (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Johanna (1827-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Olena (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Sofia (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Abraham (1814-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1823-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Gustaf (1833-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Isak (1816-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan (1818-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan (1820-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Martin (1836-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

- E G - L M - S

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-31 med hjälp av Disgen version 2019.