Ortsregister (A - K)

Personregister    Efternamnsregister

A - K L - S T - p

Arendal, Björlanda (O)

Carlsson Blom, Hans (1780-1813) ansedel2.gif

Askim (O)

Andersdotter, Gunila (1750-1796) ansedel2.gif tavla1.gif

Ericsson, Olof (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Hansdotter, Helena (1750-1822) ansedel2.gif tavla1.gif

Henriksson, Anders (1770-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonasson, Börge (1780-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Maria (1716?-1776) ansedel2.gif tavla1.gif

Olofsdotter, Catharina (1783-1862) ansedel2.gif

Olofsdotter, Helena Olena (1779-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olofsson, Eric (1717?-1786) ansedel2.gif tavla1.gif

Asperö, Styrsö (O)

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Matthesdotter, Karin () ansedel2.gif

Brattholmarna, Styrsö (O)

Eriksson, Jonas (-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Erik (1669?-1737) ansedel2.gif tavla1.gif

Brännö Sörgård, Brännö, Styrsö (O)

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännö, Styrsö (O)

Bengtsdotter, Annika (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Börta (1689-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Karin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Kerstin (1681-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Marit (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hans (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Lars (1706-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Eriksdotter, Kerstin (-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Hansdotter, Gertrud (-1699?) ansedel2.gif tavla1.gif

Johannesson, Lorentz (1766-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Erik (1669?-1737) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Lars (-1697) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Anna Margaretha (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Elisabeth (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Britta Maria (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Christina (-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Ingrid (1706-1801) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Maria Margareta (1745-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Kindbo, Jon (-1668) tavla1.gif

Larsson, Carl (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Hans (1660?-1720) ansedel2.gif

Larsson, Johannes (1735-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Lorents (1739-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Lorentz (1737-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Magnus (1742-1751) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter Montin, Maria (-1722) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Bengt (1635-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensdotter, Kerstin (1670?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensdotter, Marith (1733-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö Faggegården, Donsö, Styrsö (O)

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jon (1710-1775) ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö Nedergård, Donsö, Styrsö (O)

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (-1713) ansedel2.gif tavla1.gif

Donsö, Styrsö (O)

Andersdotter, Gunilla (1710-1792) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Olof (1739-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Kerstin (1681-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsdotter, Annika (1749-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Britta (1735-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elin (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Karin (1741-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Jonas (1752-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Lars (1738-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Jonsson, Olof (1744-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flatås, Tynnered (O)

Aronsson, Nils (1722?-1788) ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Britta (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1756-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Aron (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1718?-1775) ansedel2.gif tavla1.gif

Grefvegården, Tynnered (O)

Andersdotter, Anna (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1788-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders ((1747..1750)-1826) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Börge (1779-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Johannes (1775-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olle (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1767-) ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Anna Brita (1818-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Anna Johanna (1824-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Ingeborg (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Petronella (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Anders (1827-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Sven (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingeborg (1756-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Göteborg

Larsson, Carl (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Olof (-1699) ansedel2.gif

Göteborgs Karl Johan (O)

Eriksson, Beda Augusta (1898-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Klovan, Askim (O)

Olofsdotter, Carin (1757-) ansedel2.gif

Kullen, Brunnby (M)

Börjesson, Carl Peter (1818-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustafsson, Lars (1807-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Kävsjö (F)

Andersdotter, Maria (1774-1824) ansedel2.gif

Köpstadsö, Styrsö (O)

Andersdotter, Anna (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1741-1741) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brtita (1742-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gertrud (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1756-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1755-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils () tavla1.gif

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1744-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Karin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Helgesson, Börge (1727?-1763) ansedel2.gif

Jansson, Nils (1771-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Anna Greta (1774-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Johannesdotter, Britta Lisa (1768-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Christina (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Helena (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesdotter, Maria Christina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesson, Lorentz (1766-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Magnus (1760-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Sven (1764-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larson Möller, Olof (1679?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Anders (1716?-1759) ansedel2.gif tavla1.gif

Larsson, Johannes (1735-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Matthesdotter, Karin () ansedel2.gif

Möller, Britta (-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Möller, Catharina (-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsdotter, Anna (1694-1702) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Britta (1764-) ansedel2.gif

Nilsdotter, Gunilla (1700-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Nilsson, Sven (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Olofsdotter Möller, Annika (-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Anna (1675?-) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensdotter, Marith (1733-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Svensson, Erich (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Lars Nils (1730-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Nils (-(..1719)) ansedel2.gif tavla1.gif

Svensson, Nils (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - K L - S T - p

Personregister    Efternamnsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-21 med hjälp av Disgen version 2019.