Ortsregister (A - K)

Arendal, Björlanda (O)

Carlsson Blom, Hans (1780-1813) ansedel2.png

Askim (O)

Andersdotter, Gunila (1750-1796) ansedel2.png tavla1.png

Ericsson, Olof (1748-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Hansdotter, Helena (1750-1822) ansedel2.png tavla1.png

Henriksson, Anders (1770-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonasson, Börge (1780-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Maria (1716?-1776) ansedel2.png tavla1.png

Olofsdotter, Catharina (1783-1862) ansedel2.png

Olofsdotter, Helena Olena (1779-1869) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olofsson, Eric (1717?-1786) ansedel2.png tavla1.png

Asperö, Styrsö (O)

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.png tavla1.png

Matthesdotter, Karin () ansedel2.png

Brattholmarna, Styrsö (O)

Eriksson, Jonas (-1737) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Erik (1669?-1737) ansedel2.png tavla1.png

Brännö Sörgård, Brännö, Styrsö (O)

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Brännö, Styrsö (O)

Bengtsdotter, Annika (1694-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Börta (1689-1769) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Karin (1691-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Bengtsdotter, Kerstin (1681-1725) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Marit (1685?-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsson, Hans (1687-) ansedel2.png ansedel2.png

Carlsson, Lars (1706?-1777) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Eriksdotter, Kerstin (-1775) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Göransson, Erik (1678?-) ansedel2.png tavla1.png

Hansdotter, Gertrud (-1699?) ansedel2.png tavla1.png

Johannesson, Lorentz (1766-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Erik (1669?-1737) ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Lars (1630-1697) ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Anna Margaretha (1733-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Elisabeth (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Maria (1744-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Christina (-1779) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ingrid (1706-1801) ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Maria Margareta (1745-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson Kindbo, Jon (-1668) tavla1.png

Larsson, Carl (-1717) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Hans (1660?-1720) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1735-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Lorents (1739-1816) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Lorentz (1737-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Magnus (1742-1751) ansedel2.png ansedel2.png

Månsdotter Montin, Maria (-1722) ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Bengt (1635-1724) ansedel2.png tavla1.png

Svensdotter, Kerstin (1670?-) ansedel2.png tavla1.png

Svensdotter, Marith (1733-1800) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Donsö Faggegården, Donsö, Styrsö (O)

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Jon (1710-1775) ansedel2.png tavla1.png

Donsö Nedergård, Donsö, Styrsö (O)

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.png ansedel2.png

Persson, Lars (-1713) ansedel2.png tavla1.png

Donsö, Styrsö (O)

Andersdotter, Gunilla (1710-1792) ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Olof (1739-1771) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Kerstin (1681-1725) ansedel2.png ansedel2.png

Eriksdotter, Anna (1662?-1724) ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Annika (1749-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Britta (1735-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Elin (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Karin (1741-1815) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Jonas (1752-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Lars (1738-1798) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Olof (1744-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Johannes (1767-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Jon (1710-1775) ansedel2.png tavla1.png

Flatås, Tynnered (O)

Aronsson, Nils (1722?-1788) ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Britta (1753-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingeborg (1756-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Aron (1750-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Sven (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1718?-1775) ansedel2.png tavla1.png

Fässberg (O)

Börjesdotter, Anna Brita (1818-1896) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Grefvegården, Tynnered (O)

Andersdotter, Anna (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1788-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Anders ((1747..1750)-1826) ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Anders (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Börge (1779-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Johannes (1775-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olle (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Sven (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Anna (1767-) ansedel2.png tavla1.png

Börjesdotter, Anna Brita (1818-1896) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Börjesdotter, Anna Johanna (1824-1831) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Ingeborg (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesdotter, Petronella (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Anders (1827-1846) ansedel2.png ansedel2.png

Börjesson, Sven (1821-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingeborg (1756-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Göteborg

Larsson, Carl (-1717) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Olof (-1699) ansedel2.png

Göteborgs Karl Johan (O)

Eriksson, Beda Augusta (1898-1983) ansedel2.png ansedel2.png

Klovan, Hovås, Askim (O)

Olofsdotter, Carin (1757-) ansedel2.png

Kullen, Brunnby (M)

Börjesson, Carl Peter (1818-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Lars (1807-1843) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Kävsjö (F)

Andersdotter, Maria (1774-1824) ansedel2.png

Köpstadsö, Styrsö (O)

Andersdotter, Anna (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1741-1741) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Brtita (1742-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Gertrud (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Karin (1756-1822) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1750-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1755-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Nils (1676-) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olof (1744-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Bengtsdotter, Karin (1691-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Erichson, Sven () ansedel2.png tavla1.png

Eriksson, Anders () ansedel2.png tavla1.png

Helgesson, Börge (1727?-1763) ansedel2.png

Jansson, Nils (1771-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Anna Greta (1774-1818) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johannesdotter, Britta Lisa (1768-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Christina (1762-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Helena (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Maria Christina (1757-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesson, Lorentz (1766-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl Magnus (1760-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sven (1764-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Larson Möller, Olof (1679?-) ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Anders (1716?-1759) ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Johannes (1735-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Matthesdotter, Karin () ansedel2.png

Möller, Catharina (-1796) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Anna (1694-1702) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1702-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Britta (1764-) ansedel2.png

Nilsdotter, Gunilla (1700-1777) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Sven (1704-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Olofsdotter Möller, Annika (-1723) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Olofsdotter Möller, Britta (-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Svensdotter, Anna (1675?-) ansedel2.png tavla1.png

Svensdotter, Marith (1733-1800) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Svensson, Erich () ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Erich (1736-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Lars (1732-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Lars Nils (1730-) ansedel2.png ansedel2.png

Svensson, Nils (-(..1719)) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Svensson, Nils (1741-) ansedel2.png ansedel2.png

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.

Startsida.

Framställd 2021-05-16 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2021.