Personregister ( - A)

, () ansedel2.png

, Britta () ansedel2.png

, Elin () ansedel2.png

, Ingeborg (-1712) ansedel2.png

, Ingri () ansedel2.png

, Jon () ansedel2.png

, Maritt () ansedel2.png

, Olof () ansedel2.png

, Oluf () ansedel2.png

, Rasmus () ansedel2.png


n, n () ansedel2.png


...insdotter, Anna () ansedel2.png


Ambiörnsson, Erik () ansedel2.png

Andersdotter, Anna () ansedel2.png

Andersdotter, Anna () ansedel2.png

Andersdotter, Anna () ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1695-) ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1696-) ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1698-) ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1708-1776) ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Anna (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna (1790-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Anna Catharina (1775-) ansedel2.png

Andersdotter, Annicka () ansedel2.png

Andersdotter, Annika (1702-) ansedel2.png

Andersdotter, Britta (1741-1741) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Brtita (1742-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Börta () ansedel2.png

Andersdotter, Börta () ansedel2.png

Andersdotter, Börta (1733-1745) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Cajsa (1801?-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Catharina (1737-1802) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elin () ansedel2.png

Andersdotter, Elin (1732-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elisabet (1773-1774) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elisabeth (1734-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Elsa (1749-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Gertrud (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Gunila (1750-1796) ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Gunilla (1710-1792) ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Gunilla Gunla (1798-1872) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Helena (1731-) ansedel2.png

Andersdotter, Johanna (1753-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Karin () ansedel2.png

Andersdotter, Karin (1693-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Karin (1756-1822) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Kerstin (1732-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersdotter, Kerstin (1788-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Kirstin () ansedel2.png

Andersdotter, Maria (1774-1824) ansedel2.png

Andersdotter, Marit (1695-1763) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersdotter, Olina (1781-1850) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders () ansedel2.png

Andersson, Anders ((1747..1750)-1826) ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Anders (1656-1720) ansedel2.png

Andersson, Anders (1693-) ansedel2.png

Andersson, Anders (1777-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Anders (1800-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Börge (1779-1849) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Börgir () ansedel2.png

Andersson, Börje (1665?-) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Carl (-1727) ansedel2.png

Andersson, Carl (1742-1745) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Cornelius (1796-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Erik (1803-1858) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Hans () ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Helge (1695-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Hindrich (1743?-1822) ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Johannes (1775-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jon () ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jon () ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Jon () ansedel2.png

Andersson, Jon (-1811) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Lars (1750-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1755-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Lars (1785-1831) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Nills () ansedel2.png

Andersson, Nils (1676-) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Nils (1724-1725) ansedel2.png

Andersson, Nils (1745-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olaus (1700-1778) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olle (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olof (1697-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olof (1739-1771) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Olof (1744-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Oloff () ansedel2.png

Andersson, Oluff () ansedel2.png

Andersson, Per (1663-1730) ansedel2.png

Andersson, Sven () ansedel2.png

Andersson, Sven (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Andersson, Swen () ansedel2.png

Andreasdotter, Anna Stina (1771-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Brita (1778-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Christina Beata (1736-) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasdotter, Greta (1788-1789) ansedel2.png ansedel2.png

Andreasson, Johannes (1775-) ansedel2.png ansedel2.png

Aronsson, Nils (1722?-1788) ansedel2.png tavla1.png

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.

Startsida.

Framställd 2021-05-16 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2021.