Personregister ( - C)

Efternamnsregister    Ortsregister

- C E - J L - N O - S

, Ingeborg (-1712) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1708-1776) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Anna (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Britta (1741-1741) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Brtita (1742-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Börta (1733-1745) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Cajsa (1801?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1737-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elisabet (1773-1774) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elisabeth (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elsa (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gertrud (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gunila (1750-1796) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Gunilla (1710-1792) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Gunnilla Gunla (1798-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karin (1756-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Kerstin (1788-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Maria (1774-1824) ansedel2.gif

Andersdotter, Marit (1695-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersdotter, Olina (1781-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders ((1747..1750)-1826) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Anders (1656-1720) ansedel2.gif

Andersson, Anders (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Andreas (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Börge (1779-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Börje (1665?-) ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Carl (1742-1745) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Cornelius (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Erik (1803-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Hans () ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Hindrich (1743?-1822) ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Johannes (1775-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jon (-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Andersson, Lars (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1755-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1785-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils () tavla1.gif

Andersson, Nils (1702-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1752-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olaus (1700-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olle (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1697-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1739-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Olof (1744-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Anna Stina (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Brita (1778-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasdotter, Greta (1788-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andreasson, Johannes (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aronsson, Nils (1722?-1788) ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Anna (1767-) ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Annika (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Börta (1689-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Karin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Bengtsdotter, Kerstin (1681-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Marit (1685?-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hans (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsdotter, Elin (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsdotter, Ingrid (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berentsson, Jon (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Björnsdotter, Ingeborg (1672-1730) ansedel2.gif tavla1.gif

Björnsson, Helge (-1687) tavla1.gif

Börjesdotter, Anna (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Anna Brita (1818-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Anna Christina (1816-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Anna Johanna (1824-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Helena (1814-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesdotter, Ingeborg (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesdotter, Petronella (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Anders (1827-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Andreas (1811-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Carl Peter (1818-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Cornelius Nils (1695-1774) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Johannes (1809-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Jon () ansedel2.gif tavla1.gif

Börjesson, Lars (1700-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Lorentz (1854-1929) ansedel2.gif

Börjesson, Olof (1808-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börjesson, Sven (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Anna Britta (1766-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Hellena (1769-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Johanna (1750-(..1799)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Blom, Maria (1763-(..1799)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Flickebarn () ansedel2.gif

Carlsson Blom, Gossebarn (-1776) ansedel2.gif

Carlsson Blom, Hans (1770-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Hans (1780-1813) ansedel2.gif

Carlsson Blom, Johannes (1757-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Nils (1755-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Blom, Nils (1759-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Carlsson, Lars (1706-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif tavla1.gif

Christensdotter, Catharina (1767-) ansedel2.gif

Christensdotter, Helena (1760-) ansedel2.gif

Christensdotter, Maria (1765-) ansedel2.gif

Christensson, Nils (1755-) ansedel2.gif

Christensson, Sven (1758-1817) ansedel2.gif

Corneliusdotter, Anna (1738-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

- C E - J L - N O - S

Efternamnsregister    Ortsregister

© Claes Bacos Eriksson 1997-2020.


Startsida.

Framställd 2020-10-21 med hjälp av Disgen version 2019.