Personregister (K - N)

Kellman, Jacob (1744-) ansedel2.png


Larsdotter Brandh, Helena () ansedel2.png

Larsdotter, () ansedel2.png

Larsdotter, (1700-) ansedel2.png

Larsdotter, Anna () ansedel2.png

Larsdotter, Anna (1665?-) ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Anna Margaretha (1733-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Annika (1768-1769) ansedel2.png

Larsdotter, Brita (1702-) ansedel2.png

Larsdotter, Brita (1840-1932) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Britta Elisabeth (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Britta Maria (1744-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Börta () ansedel2.png

Larsdotter, Börta () ansedel2.png

Larsdotter, Börta (1669?-) ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Cecilia (1699-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Cecilia (1751-1825) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Christina (-1779) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Elin (1692-) ansedel2.png

Larsdotter, Elsa (1763-1826) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Gunla () ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Gustafva (1838-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ingeborg (1771-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Ingrid (1706-1801) ansedel2.png tavla1.png

Larsdotter, Johanna (1780-1853) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Johanna (1842-1843) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Karin (1699-) ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin () ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin (1699-) ansedel2.png

Larsdotter, Kerstin (1703-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Lovisa (1843-1933) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Maria Britta (1726-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Maria Margareta (1745-1801) ansedel2.png ansedel2.png

Larsdotter, Regina (1693-) ansedel2.png ansedel2.png

Larson Möller, Olof (1679?-) ansedel2.png tavla1.png

Larsson Kindbo, Jon (-1668) tavla1.png

Larsson, Anders () ansedel2.png

Larsson, Anders (1699-) ansedel2.png

Larsson, Anders (1716?-1759) ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Börje () ansedel2.png

Larsson, Börje (1784-1798) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Börje (1813-1901) ansedel2.png

Larsson, Carl () ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Carl (-1717) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Carl (1768-1836) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Erich () ansedel2.png

Larsson, Erich () ansedel2.png

Larsson, Erik () ansedel2.png

Larsson, Erik (1689-1759) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Gustaf (1774-1831) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Hans (1660?-1720) ansedel2.png

Larsson, Hans (1689-1721) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Hans (1695-) ansedel2.png

Larsson, Johannes (1735-1802) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Johannes (1767-1850) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Jon () ansedel2.png

Larsson, Jon (1710-1775) ansedel2.png tavla1.png

Larsson, Jonas (1777-1805) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Lorents (1739-1816) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Lorentz (1737-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Magnus (1742-1751) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Mathes () ansedel2.png

Larsson, Nils () ansedel2.png

Larsson, Nils (1764-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Olof () ansedel2.png

Larsson, Olof (-1699) ansedel2.png

Larsson, Olof (1688-) ansedel2.png

Larsson, Pehr () ansedel2.png

Larsson, Peter () ansedel2.png

Larsson, Pähr (1687-) ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Sven (1694-1721) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Larsson, Torsten (1701-) ansedel2.png

Lorensdotter, Anna (1763-) ansedel2.png

Lorensdotter, Lovisa (1841-) ansedel2.png

Lorensson, Anders (1763-) ansedel2.png


Matthesdotter, Karin () ansedel2.png

Månsdotter Montin, Maria (-1722) ansedel2.png tavla1.png

Möller, Catharina (-1796) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png


Nilsdotter Blom, Anna Catharina (1805-1808) ansedel2.png

Nilsdotter Blom, Beata (1797-1861) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Anna () ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna () ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Anna (1686-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1693-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1694-1702) ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1702-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna (1754-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Anna Greta (1832-(..1900)) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Bengta () ansedel2.png

Nilsdotter, Bengta (1702-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Britta (1753-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Britta (1764-) ansedel2.png

Nilsdotter, Catharina () ansedel2.png

Nilsdotter, Catharina (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Cristin () ansedel2.png

Nilsdotter, Elin () ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Elin (1731-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Gunilla (1700-1777) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Helena (1726-1772) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Helga (Helja) (1689-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingeborg (1671?-) ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Ingeborg (1698-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingeborg (1737-1760) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingeborg (1756-1833) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Inger (1686-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingri (1695-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingri (1700-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingri (1773-1773) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Ingrid (1694-1768) ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Ingrid (1739-1805) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsdotter, Johanna (1753-) ansedel2.png

Nilsdotter, Johanna (1764-1800) ansedel2.png

Nilsdotter, Johanna (1770-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Karin (-1722) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Karin (1758-) ansedel2.png

Nilsdotter, Kerstin () ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kerstin (1695-1769) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kerstin (1698-) ansedel2.png

Nilsdotter, Kierstin (1768-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Kirstin () ansedel2.png

Nilsdotter, Kirstin (1689-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Marit (1730-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsdotter, Marith (1735-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilson, Hans () ansedel2.png

Nilsson Blom, Carl (1795-1796) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson Blom, Hans (1800-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson Blom, Johanes (1804-1804) ansedel2.png

Nilsson Blom, Johannes (1801-1802) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Anders () ansedel2.png

Nilsson, Anders (1628-1702) tavla1.png

Nilsson, Andreas (1735-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Andreas (1736-1738) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Andreas (1775-1838) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Aron (1750-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Bengt (1635-1724) ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Börje (1690-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Börje (1761-) ansedel2.png

Nilsson, Carl () ansedel2.png

Nilsson, Carl (-1725) ansedel2.png

Nilsson, Carl (1725-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Carl (1757-) ansedel2.png

Nilsson, Carl Peter (1808-) ansedel2.png

Nilsson, Carl? () ansedel2.png

Nilsson, Gunne (1735-) ansedel2.png

Nilsson, Hans () ansedel2.png

Nilsson, Hans (1692-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Hans (1738-1743) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Helge () ansedel2.png

Nilsson, Johannes (1766-1822) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Johannes (1829-1891) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Jon (1692-1761) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Jon (1741-1743) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Jon (1755-) ansedel2.png

Nilsson, Jonas (1835-1913) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Lars () ansedel2.png

Nilsson, Lars (-1752) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Lars (1723-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Lars (1732-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Lars (1744-) ansedel2.png

Nilsson, Nicolaus (1827-1891) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils () ansedel2.png

Nilsson, Nils (1692-) ansedel2.png

Nilsson, Nils (1702-1771) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1733-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1742-) ansedel2.png

Nilsson, Nils (1745-1812) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Nils (1760-) ansedel2.png

Nilsson, Nils (1765-1765) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Nils (1806-) ansedel2.png

Nilsson, Nils Anders () ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Peter (1695-1776) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Petter () ansedel2.png

Nilsson, Petter () ansedel2.png

Nilsson, Sven (-1700) tavla1.png

Nilsson, Sven (1696-1763) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Sven (1704-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Nilsson, Sven (1728-1791) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Sven (1752-) ansedel2.png ansedel2.png

Nilsson, Sven (1757-) ansedel2.png

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.

Startsida.

Framställd 2021-05-16 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2021.