Personregister (G - J)

Graupner, Jacob () ansedel2.png

Gudmundsson, Jon (1691-) ansedel2.png ansedel2.png

Gunnesdotter, Annika (1761-) ansedel2.png

Gustafsdotter, Anna (1820-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsdotter, Anna Christina (1817-1817) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsdotter, Beata (1817-1885) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Andreas (1809-) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Johannes (1814-1839) ansedel2.png ansedel2.png

Gustafsson, Lars (1807-1843) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Göransson, Erik (1678?-) ansedel2.png tavla1.png


Handsotter, Olina (1765-1768) ansedel2.png

Hansdotter Billich, Anna (1657-1729) ansedel2.png

Hansdotter, Anna (1723-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Anna (1741-1800) ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Börta () ansedel2.png

Hansdotter, Börta () ansedel2.png tavla1.png

Hansdotter, Gertrud (-1699?) ansedel2.png tavla1.png

Hansdotter, Helena (1732-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansdotter, Helena (1750-1822) ansedel2.png tavla1.png

Hansdotter, Ingeborg () ansedel2.png

Hansdotter, Ingeborg (1737-1810) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson Billich, Olof () ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Hansson Blom, Carl (1721-1795) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Hansson, Anders () ansedel2.png

Hansson, Christian (1727-1773) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Jacob (1767-1767) ansedel2.png

Hansson, Lars () ansedel2.png

Hansson, Lars (1725-) ansedel2.png ansedel2.png

Hansson, Nils () ansedel2.png tavla1.png

Helgesdotter, Anna (-1791) ansedel2.png

Helgesdotter, Anna (1657?-) ansedel2.png

Helgesdotter, Ingeborg (-1708) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Helgesdotter, Ingri () ansedel2.png

Helgesdotter, Karin (1663?-1724) ansedel2.png

Helgesdotter, Kerstin () ansedel2.png

Helgesdotter, Kerstin (1719?-) ansedel2.png

Helgesdotter, Kerstin (1722-1793) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Helgesdotter, Kierstin () ansedel2.png

Helgesdotter, Marit (1694-) ansedel2.png

Helgesdotter, Marith () ansedel2.png

Helgesson, Anders (1690-) ansedel2.png

Helgesson, Björn () ansedel2.png

Helgesson, Börge (1727?-1763) ansedel2.png

Helgesson, Lars (1678?-1721) ansedel2.png

Helgesson, Nils (1663?-1702) ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Helgesson, Olof (1722-1760) ansedel2.png ansedel2.png

Helljesdotter, Ingebor () ansedel2.png

Helljesson, Biörn () ansedel2.png

Helljesson, Nills () ansedel2.png

Henriksson, Anders (1770-1851) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Hindrichsdotter, Maria (1784-) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Abraham (1780-1806) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Andreas (1773-1774) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Andreas (1778-) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Börge (1789-) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Eric (1792-) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Lars (1787-) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Nils (1782-1783) ansedel2.png ansedel2.png

Hindrichsson, Peter (1775-1818) ansedel2.png ansedel2.png


Jansson, Nils (1771-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Anna Greta (1774-1818) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johannesdotter, Britta Lisa (1768-1834) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Christina (1762-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Gunilla (1738-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Helena (1758-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesdotter, Maria Christina (1757-) ansedel2.png ansedel2.png

Johannesson, Lorentz (1766-1811) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Bertha (1868-1947) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansdotter, Helena (1817-1849) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Johanna (1807-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Lovisa Olivia (1871-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Johansdotter, Maria (1805-1877) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson Blom, Hans (1788-1788) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Andreas (1740-1789) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansson, Berta (1894-1972) ansedel2.png

Johansson, Carl Magnus (1760-1820) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Carl Magnus (1803-1861) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Christen (1812-1814) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Christen (1814-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Gustaf (1810-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Johan Botvid (1879-1880) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, John (1875-1902) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Jonas (1802-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Nils (1799-1844) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Johansson, Nils (1873-1951) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Olof (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Petter (1744-) ansedel2.png ansedel2.png

Johansson, Sven (1764-1829) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Andreas (1782-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonasson, Börge (1780-1819) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter Gadd, Catharina (1722-1765) ansedel2.png

Jonsdotter, Anna () ansedel2.png

Jonsdotter, Annika (1749-1825) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Britta () ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Britta (1735-1797) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Börta () ansedel2.png

Jonsdotter, Börta (-(..1742)) ansedel2.png

Jonsdotter, Catharina (1731-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Catharina (1758-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Cristin () ansedel2.png

Jonsdotter, Elin (1703-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Elin (1747-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Elsa (1755-) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Helja () ansedel2.png

Jonsdotter, Hellja () ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Ingrid () ansedel2.png

Jonsdotter, Johanna (1765-1801) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Karin (1741-1815) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Kerstin () ansedel2.png

Jonsdotter, Kerstin (1706?-1764) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Kerstin (1735-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Kirstin () ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Maria (1716?-1776) ansedel2.png tavla1.png

Jonsdotter, Maria (1749-1817) ansedel2.png

Jonsdotter, Marit (-1805) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsdotter, Marit (1698-1790) ansedel2.png

Jonsdotter, Stina (1729-1797) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Andreas (1738-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Andreas (1762-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Berendt () ansedel2.png

Jonsson, Berent (1651?-1701) ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Börje () ansedel2.png

Jonsson, Börje (1688-) ansedel2.png

Jonsson, Börje (1727-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Erik (1669?-1737) ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Erik (1723-1799) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Jacob (1760-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Jon () ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Jon (1738-1738) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Jon (1739-) ansedel2.png

Jonsson, Jon (1743-) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Jonas (1752-1809) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Lars () ansedel2.png

Jonsson, Lars (1630-1697) ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Lars (1738-1798) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png tavla1.png

Jonsson, Nils (-1798) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Olof (1704-) ansedel2.png

Jonsson, Olof (1744-1818) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Peter () ansedel2.png

Jonsson, Peter (1733-1791) ansedel2.png ansedel2.png

Jonsson, Petter () ansedel2.png

Jönsson, Anders () ansedel2.png

Jönsson, Börge () ansedel2.png

Jönsson, Erik () ansedel2.png

Jönsson, Olof () ansedel2.png

Jönsson, Olof (1695-) ansedel2.png

© Claes Bacos Eriksson 1997-2021.

Startsida.

Framställd 2021-05-16 av Claes Bacos Eriksson med hjälp av Disgen version 2021.